Vinden

Procedure-Renault ook voor onderaannemers

Ze zijn het over de cijfers dan wel niet eens, maar alle analisten zijn wel van mening dat er problemen komen met de werkgelegenheid eens de crisis voorbij is. Zo schat KBC voor 2021 dat er 60.000 banen verloren zullen gaan, hoofdzakelijk door een toename van het aantal faillissementen in de zwaarst getroffen sectoren, zoals de horeca, de staalnijverheid of de transportsector.

Vandaar het idee van de CD&V om de procedures voor collectief ontslag beter te omkaderen door er ook onderaannemers en medecontractanten bij te betrekken. Zij kunnen een impactanalyse vragen en betrokken worden bij de informatie- en consultatieprocedure als in de loop van de vijf laatste boekjaren de werkgever die overweegt om over te gaan tot een collectief ontslag bij hen heeft aangekocht voor een bedrag van 300.000 euro per jaar en als minstens 30% van hun jaaromzet afhangt van de onderneming van die werkgever.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437