NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Privaat-publiek partnerschap voor reisgarantie

Goed nieuws voor toeristen en vakantiegangers: de staat maakt zich op om hulp te bieden aan de reisagentschappen die het zwaar te verduren kregen door de verboden, beperkingen en belemmeringen van grensoverschrijdend verkeer, ingevoerd in de hoop de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In dat kader wordt voor een periode van zes jaar - van 1 januari 2023 tot 31 december 2028 - een privaat-publiek partnerschap opgezet, vergelijkbaar met het partnerschap dat werd ingevoerd in het kader van de dekking van natuurrampen.

In de tekst is opgenomen dat bij insolvabiliteit van een in België gevestigde organisator of een doorverkoper, de verzekeringsonderneming het totale bedrag van de vergoedingen die ze moet betalen, kan beperken. Boven die bovengrens neemt de staat het leeuwendeel van de verschuldigde tussenkomst voor zijn rekening.

Het percentage van de tussenkomst is vastgelegd op 98% van het surplus van het brutobedrag van de verzekeringsprestaties die de verzekeringsonderneming moet aanbieden aan reizigers, maar daalt vanaf 1 januari 2026 naar 90%. In beide gevallen neemt de verzekeringsonderneming het resterende percentage voor haar rekening. Om te voldoen aan een vraag van de Europese Commissie, is het bedrag voor de staatstussenkomst beperkt tot 70 miljoen euro per jaar.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580