NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Privaat-publiek partnerschap voor reisgarantie

Goed nieuws voor toeristen en vakantiegangers: de staat maakt zich op om hulp te bieden aan de reisagentschappen die het zwaar te verduren kregen door de verboden, beperkingen en belemmeringen van grensoverschrijdend verkeer, ingevoerd in de hoop de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In dat kader wordt voor een periode van zes jaar - van 1 januari 2023 tot 31 december 2028 - een privaat-publiek partnerschap opgezet, vergelijkbaar met het partnerschap dat werd ingevoerd in het kader van de dekking van natuurrampen.

In de tekst is opgenomen dat bij insolvabiliteit van een in België gevestigde organisator of een doorverkoper, de verzekeringsonderneming het totale bedrag van de vergoedingen die ze moet betalen, kan beperken. Boven die bovengrens neemt de staat het leeuwendeel van de verschuldigde tussenkomst voor zijn rekening.

Het percentage van de tussenkomst is vastgelegd op 98% van het surplus van het brutobedrag van de verzekeringsprestaties die de verzekeringsonderneming moet aanbieden aan reizigers, maar daalt vanaf 1 januari 2026 naar 90%. In beide gevallen neemt de verzekeringsonderneming het resterende percentage voor haar rekening. Om te voldoen aan een vraag van de Europese Commissie, is het bedrag voor de staatstussenkomst beperkt tot 70 miljoen euro per jaar.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends