Vinden

Prijzen van oprichtingsakten

Sinds 1 maart gelden voor de publicatie van akten van rechtspersonen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de volgende prijzen:

Voor ondernemingen:
235,30 EUR, exclusief btw, voor een op papier ingediende oprichtingsakte
190,10 EUR, exclusief btw, voor een elektronisch ingediende oprichtingsakte
138,00 EUR, exclusief btw, voor een wijziging

Voor vzw’s, stichtingen, instellingen en andere juridische vormen die niet onder de algemene term ‘verenigingen’ vallen:
162,90 EUR, exclusief btw, voor een op papier ingediende oprichtingsakte
117,70 EUR, exclusief btw, voor een elektronisch ingediende oprichtingsakte
110,40 EUR, exclusief btw, voor een wijziging
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501