Vinden

Prijs Hugo Van Mierlo gaat naar vzw Vaderklap voor podcastreeks over vaderschap

(Belga) De vzw Vaderklap heeft vrijdag de Prijs Hugo Van Mierlo gewonnen, de prijs die uitgereikt wordt aan een project dat een grotere betrokkenheid van vaders in de opvoeding stimuleert. De vzw krijgt de prijs voor 10 podcasts en artikels over vaderschap, die onderwerpen als adoptie, holebi, kansarmoede en vluchteling niet uit de weg gaan.

Het Fonds Hugo Van Mierlo, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, werkt aan een harmonieuze ontwikkeling van kinderen en jongeren dankzij de positieve inbreng van beide ouders. Het fonds werd door pedagoog Hugo Van Mierlo opgericht ter ondersteuning van de vader-kindrelatie in de opvoeding. Om de twee jaar reikt het fonds een prijs uit ter waarde van 5.000 euro aan een project dat een grotere betrokkenheid van vaders in de opvoeding stimuleert. Dit jaar gaat de prijs naar de vzw Vaderklap, een organisatie voor en door vaders, voor de podcastreeks over vaderschap. "Authentiek en eerlijk over vaderschap in alle soorten en maten. Inspirerend en motiverend maar zonder ernstige of 'moeilijke' onderwerpen uit de weg te gaan", aldus het Fonds Hugo Van Mierlo. Vaderklap startte in 2016 als blog van twee vaders. Zowel de groep vrijwilligers als het aanbod groeide sterk. Intussen zijn er de website, een magazine en een boek, brengt een Vaderklapweekend 150 vaders en 300 kinderen in beweging, en was er in het najaar van 2019 een eerste congres. "We willen steeds weer andere voorbeelden geven van vaderschap", zeggen de vrijwilligers achter Vaderklap. "Daarbij streven we ernaar op een haalbare manier vaders, moeders, organisaties, bedrijven en ook de overheid te bereiken. We willen hen tonen wat vaderschap kan zijn, mag zijn. Er ontstaat stilaan een bewustzijn over het belang van betrokken vaderschap en dat willen we dan ook heel graag mee voort doen groeien. We zijn ervan overtuigd dat een podcast een ideaal middel is om op een eenvoudige manier veel mensen te bereiken." De voorbije edities ging de prijs onder meer naar projecten van de Brailleliga, de Gezinsbond en vzw De Brug (Waregem). (Belga)

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979