Vinden

Pretracing voor buitenlandse arbeidskrachten

Bij de terugkeer uit vakantie moeten werkgevers die voor werkzaamheden in België in de sectoren bouw, schoonmaak, landbouw, tuinbouw of de vleessector een beroep doen op een werknemer of een zelfstandige die verblijft of gedomicilieerd is in het buitenland, extra waakzaam zijn.

Nu al moeten ze van bij de start van de werkzaamheden een aantal persoonlijke gegevens bijhouden - naam en voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer of bis-nummer, personen waarmee de werknemer in ons land samenwerkt enzovoort - en tot twee weken na afloop van de werkzaamheden bewaren. Na die termijn moeten ze worden vernietigd.

Wanneer de werknemer die in het buitenland gedomicilieerd is of verblijft, verplicht is een Passenger Locator Form in te vullen en er geen bewijs is dat hij dat daadwerkelijk heeft gedaan, is het de werkgever (of de gebruiker), zo waarschuwt de RSZ, die erop moet toezien dat voor de aanvang van de werkzaamheden in België het nodige wordt gedaan.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid

Hoge Raad van Financiën - Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan

Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654