Vinden

Pretracing voor buitenlandse arbeidskrachten

Bij de terugkeer uit vakantie moeten werkgevers die voor werkzaamheden in België in de sectoren bouw, schoonmaak, landbouw, tuinbouw of de vleessector een beroep doen op een werknemer of een zelfstandige die verblijft of gedomicilieerd is in het buitenland, extra waakzaam zijn.

Nu al moeten ze van bij de start van de werkzaamheden een aantal persoonlijke gegevens bijhouden - naam en voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer of bis-nummer, personen waarmee de werknemer in ons land samenwerkt enzovoort - en tot twee weken na afloop van de werkzaamheden bewaren. Na die termijn moeten ze worden vernietigd.

Wanneer de werknemer die in het buitenland gedomicilieerd is of verblijft, verplicht is een Passenger Locator Form in te vullen en er geen bewijs is dat hij dat daadwerkelijk heeft gedaan, is het de werkgever (of de gebruiker), zo waarschuwt de RSZ, die erop moet toezien dat voor de aanvang van de werkzaamheden in België het nodige wordt gedaan.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808