Vinden

Personenbelasting 2019: vereenvoudiging en nieuwe codes

Hoewel de belastingbrief die elke belastingplichtige moet indienen hier en daar wat werd vereenvoudigd, zijn er ook weer nieuwe rubrieken bij gekomen. Een van de meeste gebruikte zal ongetwijfeld die in Vak VII, A, 1, b zijn, waar de belastingplichtige de vrijstelling kan vragen van roerende voorheffing ingehouden op dividenden die voor maximaal 640 euro van de personenbelasting zijn vrijgesteld. Dat zal misschien wat opzoekwerk vergen.

Financiële instellingen houden immers ambtshalve een voorheffing van 30% in, maar bezorgen daar niet systematisch een attest van. Het aan te geven bedrag is dat van de voorheffing (maximaal 192 euro) en niet dat van de vrijstelling. Bij de andere nieuwe rubrieken vinden we:

  •   Vak X, II, D: een rubriek voor de bijdragen en premies die in aanmerking komen voor de nieuwe federale belastingvermindering voor bijdragen en premies voor een aanvullend pensioen voor zelfstandigen.
  •   Vak X, II, H: een rubriek voor betalingen die recht geven op de nieuwe federale belastingvermindering voor het verwerven van nieuwe aandelen van groeibedrijven.
  •   Vak XIV, E: een rubriek waarin de belastingplichtige moet aangeven dat hij tussen 10 maart 2018 en 31 december 2018 titularis was van meer dan één effectenrekening.
  •   Vak XVI, B, 1, b: een rubriek voor de kosten die de belastingplichtige maakte voor de verwerving of het behoud van inkomsten uit de deeleconomie, occasionele diensten tussen burgers of verenigingswerk, die als diverse inkomsten belastbaar zijn.

Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Economic flows between Belgian Regions

Economic flows between Regions in Belgium

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117