NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Pensioenen: weg met de 80%-regel

Een van de voorstellen van minister Van Peteghem in het kader van de belastinghervorming is het schrappen van de 80%-regel, die inhoudt dat het totaal van het wettelijke pensioen en alle aanvullende pensioenen niet meer dan 80% van het laatste nettoloon mag bedragen. Die begrenzing wordt geschrapt zonder te raken aan de opbouwmogelijkheden die vandaag bestaan.

Ze wordt vervangen door een stelsel dat is gebaseerd op de bruto jaarbezoldigingen van het jaar zelf. Tot een jaarbezoldiging aan het loonplafond (vandaag ongeveer 71.000 euro per jaar) kan maximaal 12% van het loon worden gestort. Voor het loon boven het plafond geldt een grens van 32% van het loon.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580