NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Pensioenen: weg met de 80%-regel

Een van de voorstellen van minister Van Peteghem in het kader van de belastinghervorming is het schrappen van de 80%-regel, die inhoudt dat het totaal van het wettelijke pensioen en alle aanvullende pensioenen niet meer dan 80% van het laatste nettoloon mag bedragen. Die begrenzing wordt geschrapt zonder te raken aan de opbouwmogelijkheden die vandaag bestaan.

Ze wordt vervangen door een stelsel dat is gebaseerd op de bruto jaarbezoldigingen van het jaar zelf. Tot een jaarbezoldiging aan het loonplafond (vandaag ongeveer 71.000 euro per jaar) kan maximaal 12% van het loon worden gestort. Voor het loon boven het plafond geldt een grens van 32% van het loon.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends