NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Patiëntenrechten: u hebt het woord

Dankzij de wet van 22 augustus 2002 heeft de patiënt recht op een vrije keuze van zorgverlener, alle informatie over zijn gezondheidstoestand, geïnformeerde vrije toestemming enzovoort. Hij heeft ook het recht om een klacht in te dienen als zijn rechten onvoldoende zijn gerespecteerd. In twintig jaar tijd is er echter veel veranderd, te beginnen bij de technische vooruitgang, die maakt dat patiënten steeds vaker niet door één zorgverlener worden behandeld, maar door een heel team.

Daarom wil de minister van Volksgezondheid de wet moderniseren en hij wil iedereen daarbij betrekken. U kunt tot 18 april uw opmerkingen en voorstellen per e-mail verzenden. Op de website van de minister vindt u drie voorbereidende documenten: een voorontwerp, de lijst van de overwogen wijzigingen en een versie van de aldus aangepaste teksten.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends