NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Pakjesbezorgers uitgeput?

Net als vrachtwagenchauffeurs “moeten de pakjesbezorgers recht hebben op rust na 9 uur bezorgen. In totaal maximaal 56 uur per week pakjes leveren, maximaal 90 uur per twee weken en maximaal twee keer per week 10 uur. Dus geen doodvermoeide pakjeskoeriers meer in onze straten”, zo schrijft de minister van Telecommunicatie en Post wanneer ze haar voorontwerp van wet voorstelt waarmee ze de pakjesbezorgers beter wil beschermen.

De bedoeling is lovenswaardig, maar de manier waarop de memorie van toelichting van de toekomstige wet is opgesteld, valt bij de kmo’s duidelijk niet in goede aarde. “In de memorie van toelichting worden kmo’s en het werken via onderaanneming in een slecht daglicht geplaatst”, klinkt het verontwaardigd bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo (HRZKMO). “De eliminatie van de werknemersvertegenwoordiging en van de mogelijkheden om intern te controleren (in kleinschalige ondernemingen) werkt niet alleen een ongehinderde verslechtering van de arbeidsomstandigheden maar ook een voedingsbodem voor sociale en fiscale fraude in de hand. (...) De controle op de naleving van de sociale en belastingwetgeving wordt bemoeilijkt door het zeer grote aantal kleine ondernemingen onder de aanbieders van postdiensten en door het ontbreken van vakbondsvertegenwoordiging van de bezorgers.”

Bovendien maakt de Raad zich zorgen over de administratieve kosten van de geplande maatregelen, waaronder de invoering van een registratiesysteem voor de rijtijden. Niemand ontkent dat er sprake is van misbruiken, aldus de HRZKMO, maar de voorgestelde maatregelen zijn niet noodzakelijk, niet proportioneel en niet efficiënt. De bestaande wetgeving volstaat. Er is eenvoudigweg “een gebrek aan goede controle”, vervolgt de HRZKMO.
Lees meer HRZKMO
Lees meer Petra De Sutter
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends