NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Pakjesbezorgers uitgeput?

Net als vrachtwagenchauffeurs “moeten de pakjesbezorgers recht hebben op rust na 9 uur bezorgen. In totaal maximaal 56 uur per week pakjes leveren, maximaal 90 uur per twee weken en maximaal twee keer per week 10 uur. Dus geen doodvermoeide pakjeskoeriers meer in onze straten”, zo schrijft de minister van Telecommunicatie en Post wanneer ze haar voorontwerp van wet voorstelt waarmee ze de pakjesbezorgers beter wil beschermen.

De bedoeling is lovenswaardig, maar de manier waarop de memorie van toelichting van de toekomstige wet is opgesteld, valt bij de kmo’s duidelijk niet in goede aarde. “In de memorie van toelichting worden kmo’s en het werken via onderaanneming in een slecht daglicht geplaatst”, klinkt het verontwaardigd bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo (HRZKMO). “De eliminatie van de werknemersvertegenwoordiging en van de mogelijkheden om intern te controleren (in kleinschalige ondernemingen) werkt niet alleen een ongehinderde verslechtering van de arbeidsomstandigheden maar ook een voedingsbodem voor sociale en fiscale fraude in de hand. (...) De controle op de naleving van de sociale en belastingwetgeving wordt bemoeilijkt door het zeer grote aantal kleine ondernemingen onder de aanbieders van postdiensten en door het ontbreken van vakbondsvertegenwoordiging van de bezorgers.”

Bovendien maakt de Raad zich zorgen over de administratieve kosten van de geplande maatregelen, waaronder de invoering van een registratiesysteem voor de rijtijden. Niemand ontkent dat er sprake is van misbruiken, aldus de HRZKMO, maar de voorgestelde maatregelen zijn niet noodzakelijk, niet proportioneel en niet efficiënt. De bestaande wetgeving volstaat. Er is eenvoudigweg “een gebrek aan goede controle”, vervolgt de HRZKMO.
Lees meer HRZKMO
Lees meer Petra De Sutter
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580