Vinden

Overmacht en gespreide belasting van meerwaarden

Worden zij in de covidcrisis vergeten? Tot nu toe werd er in elk geval geen regeling voor de meerwaarden uitgewerkt. De meerwaarden op de overdracht van vaste activa wordt belast, maar die belasting mag worden gespreid in de tijd wanneer het bedrag van de vaste activa opnieuw wordt geïnvesteerd.

In artikel 47 van het WIB is in dat geval een termijn van drie of vijf jaar opgenomen die moet worden nageleefd. Als er geen volledige herbelegging plaatsvindt tijdens die termijn, wordt het saldo van de nog onbelaste meerwaarde belastbaar en zijn er nalatigheidsinteresten verschuldigd. Covid gooide echter alles overhoop.

Moet de termijn voor herbelegging dan niet, met overmacht als oorzaak, worden verlengd? Overmacht is opgenomen in het WIB 1992, erkende Vincent Van Peteghem, de nieuwe minister van Financiën, toen hij tijdens de commissievergadering over het onderwerp werd ondervraagd, maar niet voor de gespreide belasting van meerwaarden en de daarmee samenhangende termijn voor herbelegging.

Aangezien die termijn in geen enkele van de drie “coronawetten” wordt verlengd, zit er volgens hem niets anders op dan de wettekst te volgen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Overzicht 2020: tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld - overzicht 2020

 

Tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld
 

WIB92 - Nieuwe weergave

WIB92 - Nieuwe weergave met bijgewerkt commentaar per artikel

 

Wetstraat
Bepalingen inzake basisbankdienst voor ondernemingen

Wet houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht - BS 24 november, p. 82.690
 

Beroepsprocedure tegen administratieve geldboete

Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economisch recht - BS 20 november, p. 81.698

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een beroepsreglementering

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering - BS 13 november, p. 80.051