Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Overbruggingsrecht weldra uitgebreid?

Het recent ingevoerde overbruggingsrecht biedt steun aan de zelfstandige die zijn activiteit moet stopzetten na een faillissement, financiële moeilijkheden, een voorval (brand, allergie enzovoort) of een collectieve schuldenregeling.

Het verleent de zelfstandige financiële steun gedurende maximaal 12 maanden, naast het behoud van zijn rechten inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering gedurende maximaal 4 kwartalen. 

De financiële steun bedraagt momenteel 1.245,23 of 1.556,05 euro naargelang de zelfstandige al dan niet een gezin ten laste heeft. De zelfstandige kan deze steun weliswaar meermaals gedurende zijn beroepsloopbaan krijgen, maar niet langer dan 12 maanden over zijn hele loopbaan gespreid.

Daar zou echter verandering in kunnen komen. In zijn algemene beleidsnota laat de minister van Middenstand immers weten dat hij de toekenningsvoorwaarden wil versoepelen, “zowel op het vlak van de duur van het genot als op dat van de beoogde situaties”.

Zo zou bijvoorbeeld ook een zelfstandige die zijn franchisehandel moet sluiten na de terugtrekking van de keten uit de Belgische markt of de zelfstandige van wie de belangrijkste klant zijn deuren sluit of failliet gaat, een beroep kunnen doen op de steun.

Daarnaast onderzoekt de minister de mogelijkheid om zelfstandige artiesten een gelijkaardige dekking als het overbruggingsrecht te bieden in bepaalde omstandigheden bij een tijdelijke onderbreking van de activiteit.
Lees meer

 Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends