Vinden

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen uitgebreid

Het overbruggingsrecht werd eind 2016 ingevoerd om zelfstandigen die door economisch moeilijke omstandigheden of door een onverwacht voorval failliet gaan, een tweede kans te geven.

Zij kunnen gedurende twaalf maanden een financiële steun krijgen van 1.566,79 of 1.253,83 euro, naargelang van hun gezinslast, op voorwaarde dat hun netto-inkomsten voor belastingen niet hoger waren dan 13.847, 39 euro in het jaar van de stopzetting en in het jaar dat eraan voorafging.

De MR stelt nu een viervoudige uitbreiding voor. De bovengrens om de steun te kunnen krijgen, zou worden verdubbeld (27.694, 78 euro) en de maximale duur van de steun zou van 12 naar 24 maanden worden verhoogd voor elke zelfstandige die minstens 15 jaar (60 kwartalen) sociale bijdragen betaalde. De lijst van gedwongen stopzettingen die in aanmerking komen, zou worden versoepeld en ten slotte zou het begrip ‘onderneming’ overeenkomstig het nieuwe Wetboek van Economisch Recht worden uitgebreid naar elke natuurlijke persoon die als zelfstandige een beroepsactiviteit uitoefent, met inbegrip van de uitoefenaars van een vrij beroep, en naar alle rechtspersonen, dus ook verenigingen en stichtingen.
 

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Groottecriteria verenigingen en stichtingen

Groottecriteria verenigingen en stichtingen - schema van de jaarrekening - begroting

Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief