Vinden

Overbruggingsrecht tijdelijk uitgebreid

De Kamer keurde met eenparigheid van stemmen de tekst goed waarin zelfstandigen die hun activiteit door het coronavirus noodgedwongen moeten stopzetten, in het kader van het overbruggingsrecht een financiële uitkering wordt toegekend voor de maanden maart en april 2020.

Het maakt niet uit of het om een volledige of gedeeltelijke stopzetting gaat, zodat handelaars die slechts op bepaalde uren moeten sluiten of die verplicht zijn om op afspraak te werken (kappers, bijvoorbeeld) ook de volledige financiële uitkering kunnen krijgen. Hetzelfde geldt voor restaurants die hun verbruikszaal sluiten, maar wel nog afhaalmaaltijden aanbieden. Er is geen minimale duur voor de stopzetting.

De overige zelfstandigen hebben recht op de volledige financiële uitkering voor de maanden maart en april 2020 voor zover zij hun activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen tijdens elke maand onderbreken. Het moet om een volledige stopzetting van de activiteiten gaan.

Die regeling is van toepassing voor zelfstandigen voor wie de sluitingsmaatregelen die de regering nam, niet van toepassing zijn maar die, als gevolg van de moeilijkheden waarmee ze worden geconfronteerd - afwezigheid van werknemers die in quarantaine zitten, onderbroken leveringen, sterke afname van de activiteit enzovoort - hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 dagen volledig moeten onderbreken.

De maandelijkse uitkering bedraagt 1.291,69 euro voor een zelfstandige zonder personen ten laste en 1.614,10 euro met personen ten laste.
Lees meer
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Wetstraat
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634