Vinden

Overbruggingsrecht tijdelijk uitgebreid

De Kamer keurde met eenparigheid van stemmen de tekst goed waarin zelfstandigen die hun activiteit door het coronavirus noodgedwongen moeten stopzetten, in het kader van het overbruggingsrecht een financiële uitkering wordt toegekend voor de maanden maart en april 2020.

Het maakt niet uit of het om een volledige of gedeeltelijke stopzetting gaat, zodat handelaars die slechts op bepaalde uren moeten sluiten of die verplicht zijn om op afspraak te werken (kappers, bijvoorbeeld) ook de volledige financiële uitkering kunnen krijgen. Hetzelfde geldt voor restaurants die hun verbruikszaal sluiten, maar wel nog afhaalmaaltijden aanbieden. Er is geen minimale duur voor de stopzetting.

De overige zelfstandigen hebben recht op de volledige financiële uitkering voor de maanden maart en april 2020 voor zover zij hun activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen tijdens elke maand onderbreken. Het moet om een volledige stopzetting van de activiteiten gaan.

Die regeling is van toepassing voor zelfstandigen voor wie de sluitingsmaatregelen die de regering nam, niet van toepassing zijn maar die, als gevolg van de moeilijkheden waarmee ze worden geconfronteerd - afwezigheid van werknemers die in quarantaine zitten, onderbroken leveringen, sterke afname van de activiteit enzovoort - hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 dagen volledig moeten onderbreken.

De maandelijkse uitkering bedraagt 1.291,69 euro voor een zelfstandige zonder personen ten laste en 1.614,10 euro met personen ten laste.
Lees meer
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501