Vinden

Ouderschapsverlof tot 15 jaar in plaats van tot 12 jaar

Onder de themaverloven kent het ouderschapsverlof een groot succes: 76.997 onderbrekingsvergoedingen voor ouderschapsverlof werden in juli gestort, wat neerkomt op een stijging van 7,8% op jaarbasis.

De verklaring voor die toename schuilt met name in de mogelijkheid die ouders nu hebben om één tiende ouderschapsverlof op te nemen. Dat verlof kan bovendien flexibeler worden opgenomen en kan onder bepaalde voorwaarden in weken worden opgedeeld.

Voor het cdH kan de huidige wetgeving echter nog beter, met name wat de leeftijd van het kind betreft. Het recht op ouderschapsverlof loopt immers af op de twaalfde verjaardag van het kind terwijl, zo stelt het cdH, ouders niet zelden tijdens de adolescentie meer tijd moeten kunnen doorbrengen met hun kinderen om ze te begeleiden en te helpen bij het overwinnen van de moeilijkheden waarmee ze kunnen worden geconfronteerd.

Vandaar het voorstel van de partij om het voor ouders mogelijk te maken om ouderschapsverlof te nemen tot de vijftiende verjaardag van hun kind.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947