Vinden

Opzeggingstermijnen geschorst

In de arbeidsovereenkomstenwet is bepaald dat de looptijd van de opzeggingstermijn voor opzeggingen gegeven door de werkgever, die werden gegeven voor of tijdens een periode van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ingevolge economische redenen, wordt opgeschort tijdens die periode van schorsing.

Dat geldt echter niet voor periodes van tijdelijke werkloosheid door overmacht. Daarom vraagt de sp.a om, naar analogie met de momenteel toepasselijke regeling voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen, de opzeggingstermijnen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid door overmacht wegens de Covid-19-crisis, te schorsen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Wetstraat
Fiscale bepalingen inzake bevordering liquiditeit en sovabiliteit van ondernemingen 

Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de Covid-19-pandemie - BS 1 juli, p. 48.783

Aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2020 - BS 29 juni, p. 47.680

Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481