NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Opzegging: maximaal 13 weken

Met de wet van 26 december 2013 is voor arbeiders en werknemers één statuut inzake opzegging ingevoerd. Die laatste mag maximaal 13 weken bedragen als de werknemer zelf zijn ontslag indient. In de tekst waren echter ook overgangsbepalingen opgenomen, die werden gekenmerkt door een flagrante ongelijkheid tussen lagere en hogere bedienden.

Waar voor de eerste groep de duur van de opzeg bestond uit de oude opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit tot 31 december 2013, vermeerderd met de nieuwe opzeggingstermijnen te rekenen vanaf 1 januari 2014, zonder dat die 13 weken mocht overschrijden, genoot de tweede groep een uitzondering zodra hun jaarloon op 31 december 2013 meer dan 32.254 euro bedroeg.

Omdat zij als ‘hogere’ bedienden werden aangemerkt, bedroeg hun opzeggingstermijn immers anderhalve maand per begonnen anciënniteitsperiode van vijf jaar, met een maximum van 4,5 maanden, en 6 maanden wanneer hun jaarloon op 31 december 2013 meer dan 64.508 euro bedroeg. Die overgangsbepalingen, waarop het Grondwettelijk Hof meermaals kritiek uitte, zijn nu opgeheven.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580