NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Opzegging: maximaal 13 weken

Met de wet van 26 december 2013 is voor arbeiders en werknemers één statuut inzake opzegging ingevoerd. Die laatste mag maximaal 13 weken bedragen als de werknemer zelf zijn ontslag indient. In de tekst waren echter ook overgangsbepalingen opgenomen, die werden gekenmerkt door een flagrante ongelijkheid tussen lagere en hogere bedienden.

Waar voor de eerste groep de duur van de opzeg bestond uit de oude opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit tot 31 december 2013, vermeerderd met de nieuwe opzeggingstermijnen te rekenen vanaf 1 januari 2014, zonder dat die 13 weken mocht overschrijden, genoot de tweede groep een uitzondering zodra hun jaarloon op 31 december 2013 meer dan 32.254 euro bedroeg.

Omdat zij als ‘hogere’ bedienden werden aangemerkt, bedroeg hun opzeggingstermijn immers anderhalve maand per begonnen anciënniteitsperiode van vijf jaar, met een maximum van 4,5 maanden, en 6 maanden wanneer hun jaarloon op 31 december 2013 meer dan 64.508 euro bedroeg. Die overgangsbepalingen, waarop het Grondwettelijk Hof meermaals kritiek uitte, zijn nu opgeheven.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends