Vinden

Opnieuw geldautomaten in winkels

Voor ze eind december 2017 werden weggehaald, zo stelt de N-VA vast, werden er op geldautomaten in handelszaken gemiddeld 20.000 transacties per jaar uitgevoerd, voor een gemiddeld bedrag van ongeveer 70 euro per transactie.

Dankzij die automaten was het enerzijds mogelijk om op een veilige plaats waar veel mensen kwamen geld af te halen en anderzijds maakten ze het voor uitbaters van superettes mogelijk om de inhoud van hun kassa beperkt te houden door een deel van het ontvangen geld in de automaat te steken.

De handelaars moeten nu dan ook werken met het oude systeem, namelijk het geld uit hun kassa in een safe leggen - als die er al is - en het vervolgens na het sluitingsuur wegbrengen. Aangezien het aantal bankkantoren blijft afnemen, moet dat laatste bovendien over alsmaar grotere afstanden. De N-VA vraag zich af of dat wel verstandig is en vraagt dat er opnieuw geldautomaten in de winkels zouden komen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266