Vinden

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten: maximaal twee jaar

Omdat opeenvolgende arbeidsovereenkomsten een bron van onzekerheid vormen, heeft de regering het gebruik ervan beperkt door vast te leggen dat een werknemer die uitsluitend aan het werk was in het kader van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur waarvan de totale looptijd meer dan twee jaar bedraagt, zal worden beschouwd als een werknemer die in dienst was met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Dezelfde regel geldt voor vervangingsovereenkomsten.

In de praktijk is hij echter niet van toepassing wanneer verschillende types overeenkomsten worden gemengd, zodat, aldus het Grondwettelijk Hof, een werknemer jarenlang bij dezelfde werkgever aan de slag kan zijn met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten.

Om gevolg te geven aan het arrest (93/2021), waarmee het Grondwettelijk Hof de wetgever oproept om de wet op de arbeidsovereenkomsten te herzien, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de totale duur van één of opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur of voor een duidelijk afgebakend werk en van een of meerdere vervangingsovereenkomsten tot twee jaar beperkt, behalve wanneer er sprake is van een aan de werknemer toe te schrijven onderbreking. Als die periode wordt overschreden, zijn de regels voor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van toepassing.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266