Vinden

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten: maximaal twee jaar

Omdat opeenvolgende arbeidsovereenkomsten een bron van onzekerheid vormen, heeft de regering het gebruik ervan beperkt door vast te leggen dat een werknemer die uitsluitend aan het werk was in het kader van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur waarvan de totale looptijd meer dan twee jaar bedraagt, zal worden beschouwd als een werknemer die in dienst was met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Dezelfde regel geldt voor vervangingsovereenkomsten.

In de praktijk is hij echter niet van toepassing wanneer verschillende types overeenkomsten worden gemengd, zodat, aldus het Grondwettelijk Hof, een werknemer jarenlang bij dezelfde werkgever aan de slag kan zijn met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten.

Om gevolg te geven aan het arrest (93/2021), waarmee het Grondwettelijk Hof de wetgever oproept om de wet op de arbeidsovereenkomsten te herzien, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de totale duur van één of opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur of voor een duidelijk afgebakend werk en van een of meerdere vervangingsovereenkomsten tot twee jaar beperkt, behalve wanneer er sprake is van een aan de werknemer toe te schrijven onderbreking. Als die periode wordt overschreden, zijn de regels voor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van toepassing.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169