Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.390.408 ACTIEVE BEDRIJVEN - 762.924 CONTACTPERSONEN

Opcentiemen heffen op de vennootschapsbelasting?

Dat stelt de sp.a in elk geval voor. De partij gaat daarbij uit van de vaststelling dat de gemeentelijke fiscale basis wordt aangetast door de vervennootschappelijking van het economische leven.

Steeds meer beoefenaars van een vrij beroep en zelfstandigen brengen hun activiteit immers onder in een vennootschap.

Doordat de inkomsten worden verdeeld tussen de vennootschap en de bedrijfsleider, wordt er een kleiner inkomen onderworpen aan de personenbelasting.

Daar de gemeenten enkel opcentiemen kunnen heffen op de personenbelasting leidt dit tot inkomstenverlies voor de gemeenten. Daarom stelt de sp.a voor om het voor de gemeenten mogelijk te maken om opcentiemen te heffen op de vennootschapsbelasting, die van toepassing zouden zijn voor alle ondernemingen op hun grondgebied en binnen een vork die bij koninklijk besluit wordt vastgelegd.

Ter compensatie zouden de gemeenten de mogelijkheid verliezen om ten laste van vennootschappen andere belastingen te heffen dan opcentiemen en aanvullende belasting op de vennootschapsbelasting.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Startbaanovereenkomsten

Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

Kosten van het woon-werkverkeer

Ruwe schatting van de directe kosten van het woon-werkverkeer voor de loontrekkers en de werkgevers uit de privésector in België

Verlenging en kwaliteit van de loopbanen

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Verslag 2017: Verlenging en kwaliteit van de loopbanen
Lees meer

Archief
Wetstraat
Modernisering bepalingen van burgerlijke recht

Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie - BS 24 juli, p. 75.168

Taks op het langetermijnsparen

Wet tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen - BS 7 juli, p. 71.037

Strijd tegen de fiscale fraude

Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude - BS 7 juli, p. 71.034

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends