Vinden

Op één jaar tijd afschrijven?

Moet de overheid bij de huidige hoge energieprijzen de ondernemingen niet steunen, zodat ze versneld energiebesparende werken kunnen uitvoeren? De groenen vinden alvast van wel en vroegen in de commissie voor de Financiën dat dergelijke investeringen over één enkel jaar kunnen worden afgeschreven. Dat zou dan versneld gebeuren en de kosten voor de schatkist zouden beperkt blijven, in die zin dat het uiteindelijk slechts om een kaskrediet gaat.

De minister van Financiën is niet echt overtuigd en wierp tegen dat die nieuwe maatregel het fiscale tegoed van de meest winstgevende bedrijven – die dus het minst behoefte hebben aan fiscale stimuli – nog zou doen toenemen. Het initiatief lijkt hem dan ook “niet stimulerend en niet efficiënt om het nagestreefde doel te bereiken”.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266