Vinden

Ontvangstbewijzen: wat moeten we daarmee?

Al honderd jaar moeten handelaars een boekhouding bijhouden om op hun inkomsten te kunnen worden belast. Beoefenaars van vrije beroepen stellen echter geen daden van koophandel.

Om dat probleem te omzeilen, verplichtte de wetgever hen destijds om een gedagtekend en ondertekend ontvangstbewijs uit te reiken telkens wanneer zij hun erelonen, commissielonen of om het even welke andere bezoldiging ontvangen.

In 2018 schafte de wetgever echter het vroegere onderscheid tussen handelaars en beoefenaars van vrije beroepen af. Iedereen die een economische activiteit uitoefent, is voortaan een ondernemer.

Aangezien elke onderneming een economische boekhouding moet voeren, vindt de N-VA het nutteloos om de vroegere verplichtingen voor de beoefenaars van vrije beroepen, namelijk het uitreiken van een ontvangstbewijs en het bijhouden van een fiscaal dagboek, te behouden.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Total cost ownership of cars: electric-diesel-gasoline

Total cost of ownership of electric cars compared to diesel and gasoline cars in Belgium

Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117