Vinden

Ontslag indienen en recht hebben op een uitkering

Er zijn steeds minder werknemers die “met het bedrijf getrouwd zijn”. De jongere generaties, zo stelt het cdH, willen hun loopbaan zelf in handen nemen en aarzelen niet om hun job in vraag te stellen. Ze gaan sneller op zoek naar een andere baan waarin ze kunnen openbloeien.

Aangezien een gelukkige werknemer productiever is, komt dat iedereen ten goede. Ons sociaal recht volgde die evolutie echter niet en straft nog steeds de werknemer die zelf zijn job opgeeft. Om een werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen, moet hij immers zonder werk zitten door omstandigheden die onafhankelijk zijn van zijn wil. Zo wordt een efficiëntere inzet van de middelen en vaardigheden gehinderd.

Het cdH is dan ook van mening dat wie de moed heeft om zijn job in vraag te stellen om wat anders te gaan doen of te gaan ondernemen, steun moet krijgen in plaats van te worden gestraft. Vandaar het idee om werknemers de mogelijkheid te bieden om twee keer tijdens hun loopbaan hun ontslag in te dienen zonder dat daar een sanctie aan verbonden is.

De werknemer zou in dat geval een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen op basis van zijn beroepsverleden: één maand per volledig gewerkt jaar, met een maximum van 24 maanden. De regeling zou echter niet kunnen worden aangewend om vervroegd uit de arbeidsmarkt te treden.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Overzicht 2020: tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld - overzicht 2020

 

Tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld
 

WIB92 - Nieuwe weergave

WIB92 - Nieuwe weergave met bijgewerkt commentaar per artikel

 

Wetstraat
Bepalingen inzake basisbankdienst voor ondernemingen

Wet houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht - BS 24 november, p. 82.690
 

Beroepsprocedure tegen administratieve geldboete

Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economisch recht - BS 20 november, p. 81.698

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een beroepsreglementering

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering - BS 13 november, p. 80.051