NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Onmiddellijk ouderschapsverlof

Werknemers die in de privésector of bij een lokaal of provinciaal bestuur werken, hebben pas recht op ouderschapsverlof indien ze een jaar bij dezelfde werkgever werden tewerkgesteld in de loop van de vijftien maanden die aan de aanvraag voorafgaan, terwijl werknemers die in de openbare sector of in het onderwijs werken niet aan de anciënniteitsvoorwaarde gebonden zijn.

Ecolo erkent weliswaar het belang van een dergelijke anciënniteitsvoorwaarde, die een zekere continuïteit op de werkvloer garandeert omdat de werkgever niet onmiddellijk een nieuwe werknemer moet vervangen die ouderschapsverlof neemt, maar vraagt niettemin dat er met instemming van de werkgever van de anciënniteitsvoorwaarde kan worden afgeweken.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends