Vinden

Online een vennootschap oprichten

Vanaf 1 augustus wordt het mogelijk. De regering werkt immers met spoed aan de omzetting naar ons recht van de Richtlijn 2019/1151 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht. Ons land nam op dat vlak al initiatieven met het eDepot-systeem, waarmee notarissen formulieren en oprichtingsakten van ondernemingen kunnen ondertekenen en neerleggen in de verschillende administratieve databanken.

Nu wordt de eerste fase van de procedure waarbij een fysieke persoon naar de notaris stapt, gedigitaliseerd. De oprichters zullen niet langer naar die laatste zijn kantoor moeten. De digitale oprichting zal online gebeuren en tijdens een videovergadering worden afgerond. De tekst wijzigt niets aan de actie of de rol van de notarissen.

Wat de tarieven betreft, wijst de minister erop dat de “exuberante winstmarges” die het weekblad Knack onthulde, uitsluitend vastgoedtransacties betreffen. Voor vennootschappen werden de tarieven vroeger vastgelegd op basis van het kapitaal bij de oprichting. Sinds de inwerkingtreding van het WVV zijn vennootschappen zoals de bv echter niet meer onderworpen aan een minimumkapitaalvereiste, zodat “de tarieven bepaald worden in overleg met de klant en op basis van de werklast”, aldus nog de minister.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verzekeringen: checklist overstromingen

Verzekeringen: checklist overstromingen

 

Rapport betreffende brede fiscale hervorming

Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming.


 

FSMA - Jaarverslag 2020

FSMA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Wijziging revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 23 juli, p. 76.164

Uitbreiding toepassingsgebied betreffende verenigingswerk

Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, p. 76.164

Vrijstelling btw inzake medische verzorging

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft - BS 20 juli, p. 71.593