Vinden

Oneerlijke incassobureaus

Het moet een rendabele business zijn, anders zouden er niet zo snel nieuwe frauduleuze incassobureaus bij komen. In 2019 kreeg de FOD Economie immers 2.583 meldingen van frauduleuze bureaus binnen, tegenover slechts 314 in 2017.

Vaak opereren de fraudeurs uit voorzorg vanuit het buitenland, zodat de FOD Economie om ze te kunnen aanpakken, aan de bevoegde toezichtsautoriteiten moet vragen om op te treden, wat die laatste niet altijd doen. De Nederlandse toezichtsautoriteit (Autoriteit Consument en Markt) is bijvoorbeeld van oordeel dat zij niet kan optreden omdat het om oplichting gaat en geen inbreuk vormt op rechtsregels inzake consumentenbescherming.

Daarom stelt de sp.a voor om het gebruik van een Belgisch bankrekeningnummer als bijkomende voorwaarde toe te voegen om ingeschreven te kunnen zijn als incassobureau bij de FOD Economie. Dat is eenvoudig en biedt de overheid de mogelijkheid om de consumenten te informeren om nooit te betalen aan een incassobureau als dat een buitenlands bankrekeningnummer gebruikt.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501