Vinden

Onderzoekstermijnen: steeds meer

Aangezien alles complexer wordt, wenst de regering “de voornaamste termijnen voor de fiscale procedure te verlengen, zodat deze beter aansluiten bij de reële aard van de steeds complexere opdrachten die momenteel aan de fiscale administratie zijn toevertrouwd”. De beoogde termijnen zijn de onderzoeks-, aanslag- en bezwaartermijnen.

Voortaan zullen er vier termijnen zijn. Een eerste, gewone termijn van drie jaar voor normale situaties waarbij de aangifte is ingediend binnen de daarvoor voorziene termijn. Bij een laattijdige indiening of wanneer er geen aangifte wordt gedaan, zal de termijn (die momenteel drie jaar bedraagt) tot vier jaar worden verlengd. Een nieuwe termijn van zes jaar zal van toepassing zijn in een aantal zeer specifieke, hoofdzakelijk grensoverschrijdende gevallen.

Voor “complexe aangiftes” ten slotte is er een onderzoeks- en aanslagtermijn van tien jaar. Als complex worden beschouwd: juridische constructies, hybridemismatches en de CFC-bepalingen die gericht zijn op de strijd tegen het overhevelen van winsten naar landen met een gunstig belastingstelsel.

Naast die algemene termijnen zal er een bijzondere termijn van tien jaar (momenteel zeven jaar) van toepassing zijn wanneer er sprake is van fiscale fraude. Een logisch gevolg daarvan is dat de termijn voor de bewaring van documenten ook tot tien jaar moet worden verlengd.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169