Vinden

Ondanks alles aan het werk

In de loop van volgend jaar komt er een arbeidsparticipatietoeslag (APT) voor werknemers met gezondheidsproblemen die (nog) niet arbeidsongeschikt erkend zijn, maar wel nog in staat zijn om een belangrijk gedeelte van het arbeidsregime te verrichten. Het gaat dus om werknemers waarvoor medisch is vastgesteld dat zonder aanpassing van het arbeidsduurregime een volledige uitval onvermijdelijk is.

De aanpassing van het arbeidsregime gebeurt op voorstel van de behandelende arts, eventueel in overleg met de arbeidsarts. De maatregel wordt ingevoerd als een proefproject voor de duur van twee jaar en wordt mogelijk achteraf structureel toegepast. Ook de mogelijkheid om een gelijkaardig systeem voor zelfstandigen in te voeren, wordt onderzocht.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266