Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.390.053 ACTIEVE BEDRIJVEN - 762.553 CONTACTPERSONEN

Omzeilen van de sociale balans zal niet lukken

Zijn in de sociale balans dusdanig gevoelige gegevens opgenomen dat bepaalde bedrijven overwegen om ze via een afzonderlijk document in te dienen, zodat ze niet gepubliceerd wordt en derden ze niet kunnen inkijken?

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) stelt in ieder geval dat “de publicatie van de sociale balans vragen lijkt op te roepen”.

Ze wijst erop dat de sociale balans altijd openbaar raadpleegbaar moet zijn, ongeacht of ze wel of niet in het kader van de jaarrekening wordt ingediend. De onder de afdeling Openbaarmakingsverplichtingen van het Wetboek van vennootschappen opgenomen artikelen zijn duidelijk: op basis van artikel 103 W.Venn. verstrekt de Nationale Bank van België op ieders verzoek een afschrift van de stukken bedoeld artikel 100 W.Venn. Waaronder dus de sociale balans.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Startbaanovereenkomsten

Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

Kosten van het woon-werkverkeer

Ruwe schatting van de directe kosten van het woon-werkverkeer voor de loontrekkers en de werkgevers uit de privésector in België

Verlenging en kwaliteit van de loopbanen

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Verslag 2017: Verlenging en kwaliteit van de loopbanen
Lees meer

Archief
Wetstraat
Modernisering bepalingen van burgerlijke recht

Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie - BS 24 juli, p. 75.168

Taks op het langetermijnsparen

Wet tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen - BS 7 juli, p. 71.037

Strijd tegen de fiscale fraude

Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude - BS 7 juli, p. 71.034

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends