Vinden

Omgekeerde hypotheek, derde poging

Derde keer, goede keer? We zien zoon De Croo in elk geval niet meteen stemmen tegen een wetsvoorstel dat zijn vader destijds steunde. Het voorstel dat in 2009 voor het eerst en vervolgens nog eens in 2011 werd ingediend en toen het pensioenkrediet werd genoemd, werd immers door onder andere Herman De Croo verdedigd.

Tien jaar later duikt de in ons land nog steeds verboden techniek onder de naam omgekeerde hypotheek opnieuw op. Uit de echte naam valt af te leiden dat het om een omgekeerd woonkrediet gaat. Waar in het kader van een traditioneel woonkrediet de eigenaar een lening terugbetaalt aan zijn financiële instelling, is het in het kader van een omgekeerd woonkrediet de eigenaar die zijn woning aan de bank verkoopt.

Zo zorgt hij voor een aanvullend pensioen terwijl hij er zeker van is dat hij de rest van zijn leven in zijn woning kan blijven. De bank van haar kant recupereert het kapitaal bij de verkoop van de woning wanneer de eigenaar overlijdt.

De omgekeerde hypotheek is een krediet waarbij de ontlener geen regelmatige terugbetaling moet uitvoeren. Hij ontvangt daarentegen bij de afsluiting van het krediet ofwel een kapitaal, ofwel regelmatige stortingen, bijvoorbeeld elke maand. Gezien de karige officiële pensioenen zal zijn levenskwaliteit er in beide gevallen op vooruit gaan.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992