Vinden

Nultarief btw op digitale dag- en weekbladen

De techniek evolueert en alleen nog de papieren pers blijven subsidiëren is in zekere zin een ecologische aberratie. Tot nu toe gold immers alleen voor papieren kranten en magazines een btw-tarief van 0%, wat de schatkist zowat 160 miljoen euro per jaar kost in vergelijking met een situatie waarin er voor kranten en weekbladen 21% btw zou moeten worden betaald.

Het nultarief is voortaan ook van toepassing voor digitale media, voor zover ze aan dezelfde criteria beantwoorden als hun papieren tegenhangers: ze moeten voor een groot publiek bestemd zijn, mogen niet overwegend aan reclame zijn gewijd, moeten minstens 48 keer per jaar verschijnen enzovoort.

Aangezien het op de plaats van de verkoop geldende btw-tarief wordt toegepast, geldt het nultarief ook voor digitale buitenlandse kranten die in ons land worden verkocht.

In de tekst, die op 1 april van kracht werd, wordt de btw op e-books ook van 21% naar 6% verlaagd, waardoor eindelijk de verschillende boekvormen op gelijke voet komen te staan. (BS 26 april, p. 40.552)
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Economic flows between Belgian Regions

Economic flows between Regions in Belgium

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117