Vinden

Notionele interestaftrek: het wordt 0,726%

Toen hij werd ingevoerd, werd de notionele interestaftrek als ‘revolutionair’ bestempeld, maar dat is hij ondertussen niet echt meer. Na het vele bijschaven en verstrakken is hij beperkt tot 0,726% (1,226% voor kmo’s) voor het belastingjaar 2020. Dat is het tweede laagste tarief uit zijn redelijk bewogen geschiedenis.

De notionele interestaftrek werd in het leven geroepen om de fiscale discriminatie tussen de financiering met geleend kapitaal en die met risicokapitaal te verminderen.

In wezen ging het om een rechtvaardige maatregel, die echter zeer duur was, zodat hij talloze keren werd herzien en bijgewerkt. De recentste wijzigingen werden doorgevoerd in de wet van 30 juli 2018, die enerzijds de periode waarmee rekening moet worden gehouden voor de kapitaalverhogingen naar vijf jaar bracht en anderzijds elke inbreng van kapitaal gefinancierd via een lening die werd aangegaan door een andere vennootschap uit dezelfde groep van de maatregel uitsluit.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947