Vinden

Nog gesloten sectoren slaken hulpkreet

Covid-19 doet nog steeds de ronde en dus kunnen bepaalde activiteiten door hun aard moeilijk weer van start gaan. Via de Hoge Raad voor de Zelfstandigen vragen hun vertegenwoordigers echter aan de overheid om concrete data voor te stellen voor de sectoren die nog stilliggen, om een aantal vragen inzake investeringen, contracten en personeel weg te nemen.

Omdat de bestaande maatregelen niet volstaan voor de ondernemingen die hun activiteiten nog steeds niet mogen heropstarten, vragen die laatste bovendien bijkomende, doelgerichte maatregelen. Zo stelt de autocarsector bijvoorbeeld voor om een steunfonds op te richten, dat per voertuig dat stilstaat een vaste dagvergoeding toekent. De reissector wil dan weer dringend een vergaande herziening van de wet op de pakketreizen.

De evenementensector vraagt om de aftrekbaarheid van meetings en events in de inkomstenbelasting tot 120% te verhogen. Daarnaast vraagt die sector, net als de horeca, de ‘nodige flexibiliteit’ rond het verlagen van btw-tarieven en accijnzen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437