Vinden

Nog gesloten sectoren slaken hulpkreet

Covid-19 doet nog steeds de ronde en dus kunnen bepaalde activiteiten door hun aard moeilijk weer van start gaan. Via de Hoge Raad voor de Zelfstandigen vragen hun vertegenwoordigers echter aan de overheid om concrete data voor te stellen voor de sectoren die nog stilliggen, om een aantal vragen inzake investeringen, contracten en personeel weg te nemen.

Omdat de bestaande maatregelen niet volstaan voor de ondernemingen die hun activiteiten nog steeds niet mogen heropstarten, vragen die laatste bovendien bijkomende, doelgerichte maatregelen. Zo stelt de autocarsector bijvoorbeeld voor om een steunfonds op te richten, dat per voertuig dat stilstaat een vaste dagvergoeding toekent. De reissector wil dan weer dringend een vergaande herziening van de wet op de pakketreizen.

De evenementensector vraagt om de aftrekbaarheid van meetings en events in de inkomstenbelasting tot 120% te verhogen. Daarnaast vraagt die sector, net als de horeca, de ‘nodige flexibiliteit’ rond het verlagen van btw-tarieven en accijnzen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802