Vinden

Nieuwe modellen voor verenigingen

De Nationale Bank stelt drie nieuwe modellen jaarrekeningen ter beschikking - een volledig, een verkort en een micromodel - voor verenigingen en stichtingen die zijn opgericht vanaf 1 mei 2019 of die voor de opt-in kozen en voor de jaarrekeningen die op 1 januari 2020 of na die datum worden afgesloten.

De verenigingen die voor mei 2019 al bestonden, konden immers kiezen: ofwel wachtten ze tot 1 januari 2020, de datum waarop het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor iedereen van kracht werd, ofwel kozen ze voor de opt-in, wat inhoudt dat ze hun statuten vervroegd in overeenstemming brachten met de bepalingen in dat wetboek.

Tot nu toe bestonden er voor vennootschappen en verenigingen slechts twee modellen, een volledig en een verkort. Alle nieuwe modellen bevatten met name een rubriek betreffende de belastingen op het resultaat (67/7) en op de niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (76A) of -kosten (66A).

De nieuwe modellen worden echter maar vanaf 6 januari 2021 aanvaard. Ondertussen moeten de ‘oude’ verder worden gebruikt.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Neen aan de wet van de sterkste

Neen aan de wet van de sterkste - Brochure over misbruik van economische afhankelijkheid, agressieve of oneerlijke marktpraktijken en onrechtmatige bedingen.

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457