Vinden

Nieuwe modellen jaarrekeningen

De softwareprogramma’s voor het opstellen van de jaarrekeningen moeten nog maar eens worden aangepast. In het koninklijk besluit (BS 30 april) tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden immers nieuwe modellen - volledig, verkort en micro - toegevoegd voor vennootschappen zonder kapitaal (bv en cv). De bestaande modellen worden gewijzigd voor de vennootschappen met kapitaal (nv).

Daarnaast wordt een nieuw micromodel toegevoegd voor verenigingen en stichtingen. In vergelijking met de huidige schema’s wordt er een onderscheid gemaakt tussen het schema van de balans van naamloze vennootschappen, Europese vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen die nog een kapitaal hebben en het schema van de balans van de andere vennootschappen, zonder kapitaal.

De term ‘kapitaal’ zal niet langer worden gebruikt voor ondernemingen zonder kapitaal en voor naamloze vennootschappen, Europese vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen wordt in het schema een onderscheid gemaakt tussen het deel van de inbreng in kapitaal en het deel van de inbreng buiten kapitaal.

Al die modellen zullen ten laatste eind juni 2020 beschikbaar zijn op de website van de Balanscentrale.
Lees meer

 

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief