Vinden

Nieuw wettelijk kader voor bedrijfsjuristen

Door de toename van de wet- en regelgeving, in combinatie met de grote veranderingen in de samenleving op bestuurlijk, economisch, financieel en sociaal vlak, hebben bedrijven in de nieuwe situatie behoefte aan aangepaste juridische begeleiding. Zo werd het beroep van bedrijfsjurist in 2000 met de wet tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen erkend.

De wereld heeft sindsdien echter niet stilgestaan, in tegendeel, en dus dringt een modernisering van het wettelijke kader waarbinnen de bedrijfsjurist moet werken, zich op. Via een wetsontwerp dat nog in voorbereiding is, zullen bepaalde belangrijke aspecten van het beroep, zoals intellectuele onafhankelijkheid, in de wet worden verankerd.

Het zal de mogelijkheid bieden om bedrijfsjurist te worden onder het statuut van zelfstandige voor een persoon die lid is van een bestuursorgaan van een onderneming indien de wet dat verbiedt via een arbeidsovereenkomst en het zal de bestaande rechtspraak omtrent de draagwijdte van de vertrouwelijkheid van de adviezen van de bedrijfsjurist bevestigen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169