Vinden

Niet in mijn vrachtwagen

In vrachtwagens, treinwagons en containers kruipen in de hoop ongezien de overtocht naar Groot-Brittannië te kunnen maken, is niet strafbaar - toch niet zolang het niet in havengebied gebeurt. Dergelijk gedrag kan echter zware gevolgen hebben, zo stelt de Open Vld.

Zo kunnen volledige ladingen waardeloos worden, waardoor ze moeten worden vernietigd. In plaats van een nieuwe wet op te stellen, stelt de partij voor om aan het artikel waarin de binnendringing in havengebied al als een misdrijf wordt beschouwd de volgende formulering toe te voegen: “of in een voertuig, een vaartuig, een wagon, een container, een oplegger of een vliegtuig”.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992