NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Niet alle kmo’s op dezelfde manier gecontroleerd

Dat is toch de mening van het Rekenhof, dat vaststelt dat een kmo uit de omgeving van Kortrijk twee keer zoveel kans heeft op een controle van de vennootschapsbelasting als een kmo uit het Antwerpse. In die laatste regio werd in de periode 2018-2020 slechts 7,5% van de kmo’s gecontroleerd, tegenover 16,2% in Kortrijk. Alleen in Brussel zijn er met 6,9% nog minder controles.

Omdat hij zijn personeelbestand regelmatig ziet afnemen, ontwikkelde de FOD Financiën een strategie die op drie punten steunt. Het eerste houdt in dat het niet nodig is om alle kmo’s te controleren, aangezien er andere manieren zijn om bepaalde fiscale risico’s doeltreffender aan te pakken. Het tweede houdt in dat de 14 kmo-centra van het land 80% van hun tijd moeten besteden aan centraal geselecteerde belastingcontroles, de rest kan aan lokale selectie worden besteed. Met het derde punt beoogt de FOD Financiën een gelijke behandeling van belastingplichtigen: de controleurs moeten op een adequate manier worden ingezet, zodat er voor een zelfde fiscaal risico een zelfde waarschijnlijkheid van een controle is.

Dat laatste is waar de schoen knelt: de controleurs worden niet gespreid over de kmo-centra op basis van het aantal ondernemingen waarvoor elk centrum verantwoordelijk is, zodat een zelfde fiscaal risico niet overal een zelfde waarschijnlijkheid van een controle oplevert. Een andere bron van ongelijke behandeling schuilt in het gebrek aan omkadering en harmonisering van het sanctioneringsbeleid.

Sommige controleurs, zo schrijft het Rekenhof “stellen immers voor om de belastingverhogingen die normaal worden toegepast te laten vallen als een akkoord wordt gesloten. Dat soort praktijken, waarvoor geen wettelijk kader bestaat, wordt niet eenvormig toegepast. Dat geeft de controleurs een grote discretionaire bevoegdheid als er geen scheiding is tussen de functies controle en sluiting van akkoorden.”

Op een interactieve website (https://isoc-venb.ccrek.be) vindt u een visuele voorstelling van de ongelijke behandeling van de bestudeerde kmo’s.
Lees meer

 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580