Vinden

Negen vragen om u niet te laten belazeren

De huidige pandemie heeft ook onverwachte gevolgen. Zo nam door de lockdown het risico aanzienlijk toe dat u wordt geconfronteerd met online investeringsfraude. Consumenten gebruiken immers vaker het internet en op de sociale media wemelt het van de bedriegers van allerlei slag.

Vorig jaar ontving de FSMA 1.227 meldingen van bedrog, dat is 23% meer dan in 2018. Datzelfde jaar publiceerde de FSMA 138 waarschuwingen en kreeg ze van de Belgische gerechtelijke autoriteiten toestemming om de toegang vanuit België te blokkeren tot 173 websites waarop bedrieglijke aanbiedingen werden gedaan.

Nu heeft de instelling haar website over fraudebestrijding aangepast. Bezoekers kunnen er een online test afleggen om na te gaan hoe groot de kans is dat er met een aanbod dat hun wordt gedaan, bedrog gemoeid is. De test bestaat uit negen vragen, waarop bezoekers snel een antwoord kunnen geven. Aan het einde krijgen zij als resultaat een visuele weergave van het risico op bedrog.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Analyse recente budgettaire evoluties

Hoge Raad van Financiën - Analyse van de recente budgettaire evoluties

 

Arbeidsmarkt België (en gewesten) in context van Covid-19

Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten in de context van Covid-19
 

Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Wetstraat
Regeling van opschorting procedure sociale verkiezingen 2020

Wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus Covid-19-pandemie - BS 27 juli, p. 55.530

Verbetering toestand werknemers in culturele sector

Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector - BS 27 juli, p. 55.531

Verstrekking staatswaarborg bepaalde kredieten aan kmo's

Wet tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan kmo's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen - BS 24 juli, p. 55.493