Vinden

Negen vragen om u niet te laten belazeren

De huidige pandemie heeft ook onverwachte gevolgen. Zo nam door de lockdown het risico aanzienlijk toe dat u wordt geconfronteerd met online investeringsfraude. Consumenten gebruiken immers vaker het internet en op de sociale media wemelt het van de bedriegers van allerlei slag.

Vorig jaar ontving de FSMA 1.227 meldingen van bedrog, dat is 23% meer dan in 2018. Datzelfde jaar publiceerde de FSMA 138 waarschuwingen en kreeg ze van de Belgische gerechtelijke autoriteiten toestemming om de toegang vanuit België te blokkeren tot 173 websites waarop bedrieglijke aanbiedingen werden gedaan.

Nu heeft de instelling haar website over fraudebestrijding aangepast. Bezoekers kunnen er een online test afleggen om na te gaan hoe groot de kans is dat er met een aanbod dat hun wordt gedaan, bedrog gemoeid is. De test bestaat uit negen vragen, waarop bezoekers snel een antwoord kunnen geven. Aan het einde krijgen zij als resultaat een visuele weergave van het risico op bedrog.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802