Vinden

Negatieve interesten worden niet aftrekbaar

Aangezien interesten die de lener aan de geldschieter betaalt op grond van een deposito of een lening belastbaar zijn, zouden we verwachten dat negatieve interesten, met andere woorden de sommen die de geldschieter aan de lener betaalt - bijvoorbeeld een kredietinstelling - aftrekbaar zijn.

In een omzendbrief stelt de fiscus echter dat dat niet zo is: negatieve interesten zijn in geen enkel geval aftrekbaar. Bij negatieve interesten, zo merkt de belastingadministratie op, werd geen enkel bedrag door de lener geïnd of verkregen. Er kan dan ook geen sprake zijn van een inkomen in zijn hoofde.

De negatieve interesten vormen geen inkomsten van kapitalen zoals bedoeld in art. 17, § 1, WIB 92 en zijn niet onderworpen aan de roerende voorheffing. Voor de fiscus zijn positieve interesten en negatieve interesten verschillend van aard, waartussen geen compensatie kan plaatsvinden om een 'saldo' aan belastbare interesten te bekomen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verzekeringen: checklist overstromingen

Verzekeringen: checklist overstromingen

 

Rapport betreffende brede fiscale hervorming

Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming.


 

FSMA - Jaarverslag 2020

FSMA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Wijziging revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 23 juli, p. 76.164

Uitbreiding toepassingsgebied betreffende verenigingswerk

Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, p. 76.164

Vrijstelling btw inzake medische verzorging

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft - BS 20 juli, p. 71.593