Vinden

Neerleggingskosten verhoogd

Alles wordt duurder. De geïndexeerde kosten voor het neerleggen van de jaarrekeningen zijn voortaan als volgt:

  Volledig Verkort Micro
XBRL 305,60 72,50 54,50
PDF 362,10 128,80 111,00


Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met de volgende toeslagen:
• 120 euro voor de kleine vennootschappen die gebruik maken van de mogelijkheid om hun jaarrekening volgens het verkort model openbaar te maken en 400 euro voor de andere vennootschappen vanaf de eerste dag van de negende maand na de afsluiting van het boekjaar
• 180 euro voor de kleine vennootschappen en 600 euro voor de andere vennootschappen vanaf de eerste dag van de tiende maand en tot de twaalfde maand na de afsluiting van het boekjaar
• 360 euro voor de kleine vennootschappen en 1.200 euro voor de andere vennootschappen vanaf de eerste dag van de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar

Deze bijdrage wordt door de Nationale Bank van België samen met de kosten voor de openbaarmaking van de betrokken jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening geïnd.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Onregelmatig actieve ondernemingen in België

FSMA - Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze in België actief zijn
 

Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336