Vinden

Neerleggingskosten verhoogd

Door de indexering liggen de tarieven voor de neerlegging van jaarrekeningen aanzienlijk hoger. Ze stegen met meer dan 16% en zien er voortaan als volgt uit:

  Volledig Verkort Micro
XBRL 359,40 84,80 63,60
PDF 425,90 151,20 130,10
Verbeterde neerlegging 81,40 81,40 51,80

Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met een tarieftoeslag voor de opsporing en opvolging van ondernemingen in financiële moeilijkheden.

Hij is verschuldigd vanaf de eerste dag van de negende maand die volgt op de afsluiting van het boekjaar en bedraagt 120 euro voor de kleine en middelgrote vennootschappen die gebruikmaken van de mogelijkheid om hun jaarrekening volgens het verkort of micro model openbaar te maken en 400 euro voor de andere vennootschappen. Tussen de tiende en de twaalfde maand worden die bedragen met een derde verhoogd, daarna verdrievoudigen ze.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266