NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Neerleggingskosten verhoogd

Door de indexering liggen de tarieven voor de neerlegging van jaarrekeningen aanzienlijk hoger. Ze stegen met meer dan 16% en zien er voortaan als volgt uit:

  Volledig Verkort Micro
XBRL 359,40 84,80 63,60
PDF 425,90 151,20 130,10
Verbeterde neerlegging 81,40 81,40 51,80

Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met een tarieftoeslag voor de opsporing en opvolging van ondernemingen in financiële moeilijkheden.

Hij is verschuldigd vanaf de eerste dag van de negende maand die volgt op de afsluiting van het boekjaar en bedraagt 120 euro voor de kleine en middelgrote vennootschappen die gebruikmaken van de mogelijkheid om hun jaarrekening volgens het verkort of micro model openbaar te maken en 400 euro voor de andere vennootschappen. Tussen de tiende en de twaalfde maand worden die bedragen met een derde verhoogd, daarna verdrievoudigen ze.
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580