Vinden

Neen aan de verubering

De lockdown heeft alle soorten platformen een duw in de rug gegeven. Daarom vraagt de PS opnieuw dat de kwestie van het statuut in het kader van dienstverlening met behulp van een digitaal platform wordt verduidelijkt. De partij roept zowel nationale rechtspraak in als de invoering in maart door Spanje in zijn arbeidswetboek van een “vermoeden van loondienst” voor maaltijdkoeriers die voor platformen werken.

De partij vraagt dat in de programmawet van 27 december 2006 een nieuw algemeen criterium wordt toegevoegd dat het mogelijk maakt het bestaan of de afwezigheid te beoordelen van een gezagsband die kenmerkend is voor een arbeidsverhouding in loondienst, namelijk de afhankelijkheid van een opdrachtgevend platform.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437