Vinden

Neen aan de verplichting om een elektronische betalingswijze aan te bieden

Niemand wordt graag ergens toe gedwongen, zelfs niet als het voor de goede zaak is. Het spreekt voor zich dat elektronische betalingen moeten worden aangemoedigd, maar alle handelaars verplichten om minstens één elektronische betalingswijze aan te bieden, zoals de CD&V deed in een wetsvoorstel dat ze vorig jaar in oktober indiende, gaat te ver voor de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo (HRZKMO), die zich er in een krachtig advies tegen verzet.

De verplichting vormt volgens de raad een aantasting van de vrijheid van ondernemen. Bovendien krijgen zelfstandigen die al hard getroffen zijn door de covidcrisis nog eens extra kosten op hun bord, want in een Europese Richtlijn is een verbod opgenomen voor bedrijven om bijkomende kosten aan te rekenen aan consumenten die elektronisch willen betalen.

Ten slotte is er ook sprake van een gebrek aan samenhang. Tot 31 december 2019 konden handelaars immers tot 120% van het aankoopbedrag van een elektronisch betalingssysteem als digitale investering inbrengen in hun belastingaangifte. De maatregel werd maar van 1 januari 2018 tot 31 december 2019 toegepast. Zou het niet eenvoudiger en verstandiger zijn om ze te verlengen?

Als de overheid de elektronische betalingen bij ondernemingen wil stimuleren, dan getuigt het van gezond verstand als ze de kosten die ermee samenhangen, tracht te beperken. Uit de huidige wirwar van prijzen en tarieven wordt echter bijna niemand wijs. De HRZKMO suggereert dat de overheid bijvoorbeeld een tool kan invoeren waarmee de verschillende mogelijkheden kunnen worden vergeleken, ook wat doeltreffendheid en de kosten naargelang het gebruikersprofiel betreft.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Neen aan de wet van de sterkste

Neen aan de wet van de sterkste - Brochure over misbruik van economische afhankelijkheid, agressieve of oneerlijke marktpraktijken en onrechtmatige bedingen.

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457