Vinden

Neem niet te veel cash mee op reis

Met de versoepelingen zal er ook weer meer gereisd worden. Sommigen komen wellicht in de verleiding om te veel geld mee te nemen. In het kader van de strijd tegen witwassen van kapitaal en de financiering van terrorisme moeten alle reizigers die de Europese Unie binnenkomen of verlaten een aangifteformulier liquide middelen invullen wanneer ze minstens 10.000 euro contant geld meenemen.

Sinds 3 juni van dit jaar werd het begrip ‘liquide middelen’ uitgebreid met deviezen die niet langer in omloop zijn maar in een financiële instelling of een centrale bank nog kunnen worden gewisseld, met verhandelbare instrumenten aan toonder, zoals cheques, reischeques, orderbriefjes en postwissels, met goudstukken die minstens 90% goud bevatten evenals staven, klompjes of andere agglomeraten die minstens 99,5% goud bevatten.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979