Vinden

Naar een echt recht om offline te zijn

Telewerk heeft tijdens de huidige pandemie zonder enige twijfel bijgedragen aan het behoud van de werkgelegenheid - en van ondernemingen. Daar staat echter tegenover dat die nagenoeg structurele vermenging van het werk met het gezinsleven verscheidene vormen van nevenschade veroorzaakt, waaronder het feit dat sommigen veel te vaak online zitten omdat ze - uit zichzelf of opgelegd - de behoefte hebben om met hun werkomgeving verbonden te blijven.

Er bestaat wel degelijk een recht om offline te zijn, maar dan vooral in theorie, aangezien in de wet van 26 maart 2018 geen enkele sanctie is opgenomen in het geval van niet-naleving. De tekst blijft beperkt tot een oproep aan de werkgever om maatregelen uit te werken die de werknemer de kans bieden om offline te zijn.

Vandaar het voorstel van DéFI om gedurende een minimale rustperiode elk impliciet of expliciet gebod van de werkgever om digitale communicatiemiddelen te gebruiken, te verbieden en dat verbod op te nemen in de van 1971 daterende arbeidswet. Omdat het recht om offline te zijn op die manier onder welzijn op het werk valt, kan niet-naleving ervan leiden tot een sanctie van niveau 3 zoals opgenomen in het Sociaal strafwetboek.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
De tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld

 

Verplichtingen op het werk ikv coronavirus

Coronavirus: verplichtingen op het werk (volgens het KB van 28 oktober 2021)

 

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

 

Wetstraat
Wijziging affichering van tarieven door zorgverstrekkers

Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft - BS 12 november , p. 111.837