Vinden

Naar aangifte met punten?

Dat is één van de 55 ideeën in het Actieplan sociale fraudebestrijding 2020 dat minister De Backer voorstelde. Het komt uit Groot-Brittannië, waar er een app bestaat die fighting slavery heet en waarmee de Britten mensenhandel in de carwashsector kunnen signaleren.

Het bijzondere aan de app, zo staat in het plan, is dat burgers er zelf een risico-evaluatie kunnen mee uitvoeren op basis van een aantal multiplechoicevragen in een dropdownmenu. Als de melding voldoende onderbouwd is en een zeker risico inhoudt, wordt er automatisch een melding verzonden naar de bevoegde inspectiediensten, met vermelding van de plaats enzovoort.

In 2020, zo staat nog in de tekst te lezen, zal de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) samen met de betrokken diensten en organisaties de invoering van een dergelijke app onderzoeken.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336