Vinden

Naam en rekeningnummer moeten overeenstemmen

In 2020 telde Febelfin bijna 67.000 transacties via phishing, die in totaal zowat 34 miljoen euro ‘opbrachten’: 67.000 keer schreef een te goedgelovige gebruiker geld over op de rekening van een persoon die zich voor iemand anders uitgaf. De beste manier om dergelijke tegenslagen te voorkomen, is uiteraard controleren of het rekeningnummer en de naam van de begunstigde overeenstemmen.

In Nederland voert een algoritme die controle uit. Bij overeenstemming, zo stelt de N-VA, die graag zou zien dat ons land een vergelijkbaar systeem invoert, verschijnt er in de online bankomgeving geen boodschap, of kleurt er een vakje groen om aan te geven dat de controle plaatsvond. Is er geen overeenstemming, dan verschijnt op het scherm de boodschap close match als de naam licht verschilt, bijvoorbeeld met één letter. Het systeem geeft dan meteen ook een suggestie voor de naam. Komen naam en rekeningnummer helemaal niet overeen, dan verschijnt er no match op het scherm en komt er geen suggestie voor de naam.

Aangezien de grote Belgische banken al in Nederland actief zijn, kan het niet zo moeilijk zijn om de techniek, die bovendien veel kan opleveren, hier in te voeren. Volgens Rabobank, die aan de basis lag voor dit type controle, daalde het aantal fraudegevallen met 81% tussen 2017 en 2020 en het aantal fouten met 67% in dezelfde periode.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren ikv COVID-19

Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis (Verschillende rapporten waarin de tussenkomsten van de federale regering en de gewesten worden besproken)

 

Steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling in vennootschapsbelasting 

Steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling in de vennootschapsbelasting

 

Loonkloof tussen vrouwen en mannen

De loonkloof tussen vrouwen en mannen: diagnose en determinanten

 

Wetstraat
Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen COVID-19-pandemie

Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie - BS 12 januari, p. 1.013

Wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie

Wet houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie - BS 31 december, p. 126.491

Uitkering voor zelfstandigen bij onderbreking beroepsactiviteit ikv overlijden

Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt naar aanleiding van het overlijden van een familielid - BS 31 december, p. 127.803