Vinden

Na de horeca de contactberoepen?

Ook al was het weer nog niet al te best, toch werden de caféterrassen op 8 mei overspoeld en konden de caféhouders hun marge verhogen dankzij de btw-verlaging van 21% naar 6%, die tot 30 september van dit jaar geldt. Is het niet beter daar nog wat verder in te gaan?

Alle contactberoepen, zo stelt de MR, hadden zwaar te lijden onder de Covid-19-crisis. De kappers bijvoorbeeld, voor wie het geldende btw-tarief systematisch hoger ligt dan in de ons omringende landen. In Frankrijk gaat het om 20% en in Duitsland om 19%, maar Nederland is tevreden met 9% en het Groothertogdom Luxemburg zelfs met 8%. Daarom vraagt de partij om tot 1 april 2022 een verlaagd btw-tarief van 6% toe te passen voor kappers, schoonheidsspecialisten, tatoeëerders en piercers, barbiers, niet-medische pedicures, manicures en masseurs.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979