Vinden

Mysterycalls worden beter

Nadat ze veel stof deden opwaaien, waren de door de wet van 15 januari 2018 toegelaten mysterycalls voor het opsporen van discriminatie op de arbeidsmarkt een slag in de lucht omdat ze, aldus de sp.a en de CD&V, door de wetgever te strikt omkaderd werden.

De sociale inspecteurs kunnen de techniek immers maar inzetten nadat er een klacht werd ingediend of wanneer er objectieve aanwijzingen zijn op basis van datamining of datamatching. Bovendien is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van de arbeidsauditeur of de procureur des Konings.

Om die als te strikt beoordeelde wettelijke omkadering wat te versoepelen, vraagt de sp.a dat de sociale inspecteurs een bedrijf mogen benaderen door zich voor te doen als klanten of potentiële klanten, zonder zich bekend te moeten maken als inspecteurs of zonder te moeten meedelen dat de vaststellingen die ze tijdens hun bezoek doen kunnen worden gebruikt in het kader van de controle van de naleving van de twee wetten van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en tegen de discriminatie tussen vrouwen en mannen, evenals de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.

De nieuwe bevoegdheid kan echter enkel worden uitgeoefend indien het “voor de uitoefening van het toezicht noodzakelijk is” en als deze doelstelling niet kan worden bereikt door de uitoefening van andere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs.

De CD&V stelt eveneens verscheidene versoepelingen voor, waaronder de afschaffing van elke voorafgaande toelating en van de vereiste dat de vaststellingen op geen enkele andere manier kunnen worden gedaan.
Lees meer: detectie discriminatie op arbeidsmarkt
Lees meer: bijzondere bevoegdheden sociaal inspecteurs

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808