Vinden

Mystery calls worden beter

Sinds hun invoering via de wet van 15 januari 2018 hebben mystery calls zeer weinig resultaat opgeleverd in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, onder andere omdat de cumulatieve voorwaarden waaraan moet worden voldaan om ze te kunnen gebruiken, complex zijn. Bij de Kamer werden onlangs drie wetsvoorstellen ingediend met als doel een versoepeling van het wettelijke kader (127 - 123 - 1457).

De discriminatie, zo stelt de Nationale Arbeidsraad (NAR) is een maatschappelijk probleem dat zich niet tot de arbeidsmarkt beperkt. De raad acht de veronderstelling dat de problematiek tot de arbeidsmarkt zou kunnen worden teruggebracht, niet correct of doeltreffend. De algemene toepassing van de testen kan immers ongewenste effecten hebben, zoals het systematisch eisen van een kopie van het diploma of de neiging om kandidaturen van personen die niet op het internet te vinden zijn, als fictief te beschouwen.

Daarnaast vraagt de NAR dat de wijzigingen die zijn doorgevoerd aan artikel 42/1 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie duidelijker worden verwoord om interpretatieproblemen te voorkomen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
De tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld

 

Verplichtingen op het werk ikv coronavirus

Coronavirus: verplichtingen op het werk (volgens het KB van 28 oktober 2021)

 

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

 

Wetstraat
Wijziging affichering van tarieven door zorgverstrekkers

Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft - BS 12 november , p. 111.837